تاریخ: ۱۳۹۷/۳/۳
رتبه بندی دستگاههای اجرایی در حوزه زنان
در رتبه بندی که توسط استانداری از عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه زنان وخانواده صورت پذیرفت جمعیت هلال احمر خراسان رضوی رتبه ششم را بین 33 دستگاه به خود اختصاص داد.
در رتبه بندی که توسط استانداری از عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه زنان وخانواده صورت پذیرفت جمعیت هلال احمر خراسان رضوی رتبه ششم را بین 33 دستگاه به خود اختصاص داد

جدول رتبه بندی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه زنان و خانواده سال 96

رتبه

نام دستگاه

درصدتحققعملکرد

رتبه

نامدستگاه

درصد تحقق عملکرد

1

دانشگاه علوم پزشکی

150

16

ورزش جوانان

117

2

شرکت شهرکهای صنعتی

149

17

بیمه سلامت

116

3

آموزش و پرورش

147

18

انتقال خون

113

4

فرهنگ و ارشاد اسلامی

146

19

دادگستری

110

5

اوقاف و امور خیریه

143

20

بسیج جامعه زنان

109

6

هلال احمر

140

21

کانون پرورش فکری کودکان

108

7

فنی و حرفه ای

138

22

تعاون کار و رفاه اجتماعی

107

8

جهادکشاورزی

135

23

محیط زیست

105

9

بهزیستی

130

24

ارتباطات وفناوری

103

10

بنیاد شهید

129

25

پست بانک

101

11

کتابخانه ها

127

 

26

 

دامپزشکی

100

صداو سیما

100

نیروی انتظامی

100

12

امور اقتصادی ودارایی

126

27

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی

99

13

کمیته امداد امام خمینی (ره)

120

28

شرکت برق

97

14

فرودگاه

119

29

دانشگاه پیام نور

85

15

دانشگاه جامع علمی کاربردی

118

30

بانک مسکن

77

.