تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۷
کسب رتبه برترمرحله استانی هفتمین جشنواره نقاشی صلح ودوستی توسط عضو کانون دانش آموزی جمعیت هلال احمر سرخس
صدیقه مختاری عضوکانون دانش آموزی جمعیت هلال احمر سرخس رتبه برترمرحله استانی هفتمین جشنواره نقاشی صلح ودوستی را به خود اختصاص داد.

صدیقه مختاری عضو کانون دانش آموزی جمعیت هلال احمر سرخس رتبه برترمرحله استانی هفتمین جشنواره نقاشی صلح ودوستی را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر سرخس ؛ محمدرضایی رییس جمعیت هلال احمر سرخس گفت: هفتمین جشنواره نقاشی صلح ودوستی با هدف نهادینه سازی فرهنگ صلح ، دوستی ومهرورزی ، تقویت سنت اسلامی ، ترویج ونشر اهداف بشر دوستانه نهضت بین المللی صلیب سرخ وهلال احمر، آشنایی کودکان ونوجوانان با اهداف عالیه جمعیت هلال احمر وشکوفا شدن استعدادهای کودکان وترغیب تفکر وخلاقیت با استفاده از زبان نقاشی کودکانه برای بیان مفاهیم صلح ودوستی دربین دوگروه سنی 5 تا 8 سال و9 تا 12 سال اجرا شد.
ایشان بیان داشت: در این جشنواره که استقبال قابل توجه کودکان ونوجوانان را در پی داشت 298 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شدو بیشترین آثار ارسالی از شعبه سرخس با 67 اثر بوده که آثار برتر برای شرکت در مرحله کشوری به سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ارسال شده است.
رییس هلال احمر سرخس خاطر نشان کرد: دررده سنی 9 تا 12 سال خانم صدیقه مختاری از واحد جوانان جمعیت هلال احمر سرخس موفق به کسب رتبه برترمرحله استانی هفتمین جشنواره نقاشی صلح ودوستی شد.