تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
ترابری امدادی
  • پشتیبانی مناطق آسیب دیده از نظر وسائط نقلیه سبک و سنگین
  • حضور در صحنه آسیب دیده و مدیریت بخش حمل و نقل
  • تعیین نوع خودروهای هر تیم امدادی و تحویل آنها به افراد تعیین شده از بین اعضاء معرفی شده هر تیم
  • تهیه صورت جامعی از لوازم یدکی خودرو در انبارها در دفاتر خاص و تامین کمبود لوازم ان
  • نظارت و کنترل بر کیفیت لوازم و تجهیزات خریداری شده و تحویلی به انبار مربوط
  • نظارت بر تعمیر و نگهداری خودروها و تجهیزات امدادی