تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
تجهیزات امدادی و امور انبارها
  • هماهنگی جهت تجهیز انبارهای امدادی به میزان مورد نیاز به عنوان ذخیره ملی
  • نگهداری انبارها در حال امادگی ، نظارت بر بسته بندی، توزیع و نگهداری کالاهای امدادی و پشتیبانی
  • آماده سازی وسائل و تجهیزات حمل و نقل ، ماشین الات عملیاتی و تجهیز آن به سیستم های ارتباطی و مخابراتی پیشرفته آماده عملیات امدادی
  • تجهیز تیم از نظر ابزار و تجهیزات عملیاتی انفرادی و تیمی
  • اقدامات لازم به منظور تجهیز انبارهای امدادی در جهت آمادگی کامل برای مقابله با حوادث
  • دریافت و تحویل اقلام اهدایی و تفکیک و بسته بندی برای استفاده در زمان وقوع حوادث از اهداء کنندگان هدایا
  • نظارت بر اجرای استانداردهای حفاظتی و ایمنی انبارهای امدادی
  • نگهداری مناسب، شرایط بسته بندی و انتقال صحیح تجهیزات به منطقه حادثه دیده
  • هدایت فعالیت های مربوط به انبار گردانی و طراحی نظام های کنترل درقالب وجود کاردکس و دفاتر و رایانه