تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۶
توزیع 100 بسته غذایی و 50 بسته نوشت افزار به همت خیرین خانه هلال جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزه
توزیع 100 بسته غذایی و 50 بسته نوشت افزار به همت خیرین خانه هلال جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزه

توزیع 100 بسته غذایی و 50 بسته نوشت افزار  به همت خیرین خانه هلال جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزه

 به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر جمعیت هلال احمر فیروزه حمید امیریانی سرپرست جمعیت هلال احمر فیروزه گفت:

به همت خیرین محترم خانه هلال همت آباد زمانی تعداد 100 بسته غذایی به ارزش 6 میلیون ریال و بسته نوشت افزار به ارزش 3 میلیون ریال تهیه و توسط اعضای خانه هلال همت آباد زمانی جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزه بین خانواده های کم برخوردار همزمان با اربعین حسینی توزیع گردید.