تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۳
بازدید سفیر سوئیس از مرکز پیش آگاهی از خطرات مین جمعیت هلال احمر تایباد
سفیر کشور سوئیس از مرکز آموزش آگاهی از خطرات مین جمعیت هلال احمر شهرستان تایباد واقع در مرز دوغارون بازدید کرد .

سفیر کشور سوئیس از مرکز آموزش آگاهی از خطرات مین جمعیت هلال احمر شهرستان تایباد واقع در مرز دوغارون بازدید کرد .به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر تایباد ، هادی رمضانی رییس جمعیت هلال احمر شهرستان تایباد گفت: روز گذشته سفیر سوئیس همراه با هیاتی از کمیساریای عالی و وزارت امور خارجه و اداره کل اتباع استان از مرکز پیش آگاهی از خطرات مین و مواد منفجر نشده جمعیت هلال احمر شهرستان تایباد بازدید به عمل آوردند.

وی افزود : هیات بازدید کننده از نحوه پذیرش مهاجران افغانستانی که قصد خروج از کشورمان را به مقصد افغانستان را دارند و همچنین از نحوه آموزش ، محتوای آموزش و نحوه تدریس کلاس های آموزشی این مهاجران که توسط مربیان مرکز مین صورت می گیرد بازدید نمودند که برنامه های اجرایی این مرکز برای شخص سفیر خیلی جالب و تازگی داشت .

وی در ادامه گفت : مرکز پیش آگاهی از خطرات مین این جمعیت در کیلومتر 18 محور تایباد به افغانستان و در محل اداره اتباع مستقر بوده و توسط 4 نفر از مربیان این مرکز آموزش های لازم  به مهاجران ارائه می گردد .