تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
اداره عضویت
اداره عضویت :
با جذب ، سازماندهی و بهره گیری از توان اقشار و افرادی که تمایل به مشارکت در اهداف عام المنفعه و بشر دوستانه را دارند، به نیازمندان جامعه کمک می نماید
وظایف :
1- ارائه تبلیغات و اطلاع رسانی به اقشار مختلف جامعه در زمینه اهداف ، وظایف و فعالیتهای جمعیت هلال احمر از طریق رادیو ، تلویزیون ، جراید ، توزیع پوستر ، تراکت و پمفلت ، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جمعیت و ...
2- بسیج نیروهای داوطلب در زمینه جذب بیشتر اعضا و داوطلبان
3- ارتباط و تعامل بیشتر با اعضا و داوطلبان فعال
4- حضور در مراکز محل مراجعه عموم مردم از قبیل حسینیه ها ، تشکل های غیر دولتی ، سالن های ورزشی ، کانون های آموزش قرآن و ... جهت جذب عضو
5- ایجاد رابطه بیشتر با ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی به منظور سهولت در امر جذب عضو در این مراکز.
6- ارائه راههای فراخوان عمومی موثر و برنامه ریزی جهت ارائه تبلیغات بیشتر از جمله چاپ فراخوان عضویت در روزنامه و نشریات محلی ، تبلیغ از طریق بیل بوردها در مراکز پرتردد و ...
7- ایجاد زمینه ارتباط با اعضا از طریق اینترنت ، ایمیل و ......
8- شناساندن مناطق محروم به اعضا و داوطلبان و فراهم آوردن انگیزه ی کمک رسانی ومشارکت در رفع احتیاجات از طریق شرکت در پروژه