تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
خانه داوطلب
تعریف خانه داوطلب :
خانه داوطلب مکانی است مستقل و مشخص که اختصاصاً به منظور گردهمایی داوطلبان جمعیت هلال احمر جهت همفکری، برنامه ریزی، هم افزایی و ارائه کمکهای خیریه و خدمات عام المنفعه به اقشار و افراد نیازمند در مراکز استان و شعب تابعه راه اندازی می گردد.
اهم فعالیت های داوطلبان درخانه داوطلب :
1- تشکیل و سازماندهی گروه های چهارگانه داوطلبی
2- تعیین روسای گروه ها از طریق رای گیری بین داوطلبان و ساماندهی گروه های داوطلبی
3- شناسایی و اولویت بندی نیازهای منطقه ای و استانی به منظور تحقق و دستیابی به آنها از طریق اجرای پروژه های داوطلبی.
4- تشکیل و سازماندهی تیم های داوطلبی.
5- انجام هماهنگی های لازم جهت انجام برنامه های مستمر سازمان داوطلبان از جمله؛ طرح همای رحمت، کاروانهای سلامت و اهدای خون
6- اجرای پروژه های داوطلبی توسط گروه های چهارگانه و تیمهای داوطلبی با هماهنگی جمعیت.
7- برنامه ریزی و پیشنهاد استراتژی عملکرد یکساله داوطلبان توسط روسای گروههای چهارگانه در راستای برنامه های ابلاغی سازمان داوطلبان.
8- برقراری ارتباط مستقیم بین داوطلبان توانمند و نیازمندان در زمینه های حمایتی، بهداشتی، درمانی، مشاوره ای، آموزش، راه اندازی واحد امانات، تجهیزات پزشکی و ...
9- تهیه سامانه نیازمندیها و نیازمندان منطقه خود.
10- تهیه بانک اطلاعات جامع داوطلبان منطقه خود.
11- راه اندازی کتابخانه، نمایشگاه،اتاق خبرنگاران، عکاسان و ... در صورت نیاز.
12- انجام کلیه فعالیتهای داوطلبانه جهت پاسخگویی به حوادث و سوانح.
13- مشارکت در فرایند جمع آوری کمکهای مردمی در هنگام بروز حوادث و سوانح و مواقع عادی.
14- برقراری ارتباط لازم بین روسای گروههای چهارگانه و تیم های داوطلبی جهت حضور دائم و به موقع در مواقع بروز حوادث یا شرایط عادی.