تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
اداره مددکاری
اداره مددکاری :
وظیفه دارد با ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان آسیب پذیر و آسیب دیده در زمان وقوع حادثه و شرایط عادی ، به محرومان جامعه یاری رساند این خدمات شامل :
1- خدمات درمانی : بستری ، سرپائی ، توان بخشی ، داروئی
2- ارائه خدمات به آسیب دیدگان باقی مانده از حوادث از جمله آتش سوزی
مددجو:
فردی است که معمولا گرفتار مشکل است و ممکن است در یک موقعیت نابسامان شخصی و یا در یک وضعیت ناراحت کننده محیطی ، فرهنگی و اجتماعی باشد
مددکار:
فردی است که به افراد ، گروهها کمک کند تا به بالاترین درجه ممکن از رفاه ، بهروزی ، و بهزیستی جسمانی ، روانی و اجتماعی برسند