تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
کانونها

کانونهای معاونت امورجوانان:
معاونت امورجوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در راستای اهداف بلند و عالیه ی خود که همانا بسترسازی و گسترش فرهنگ خداپرستی و نیک باوری از میان خدمت به بندگان خدا و انجام فعالیتهای بشردوستانه بر پایه ی اصل مهرورزی با تمام انسانها بدون توجه به نگرشها و باورها و فراسوی زبان و رنگ و نژاد است.
در این راستا سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در قالب هفت شاخه و گرایش با توجه به گستره ی سنی و هویت ساختاری اعضاء خود به فعالیت می پردازد که عبارتند از: کانونهای پیش دبستانی ( غنچه های هلال )، دانش آموزی، دانشجویی، جوانان ، طلاب و روستايي و اصلاح و تربيت.
کانون غنچه های هلال: این کانون با هدف انتقال مفاهیمی چون: نیکوکاری، مهرورزی، تعاون، بشردوستی و گسترش آموزشهای امدادی بر اساس تفاهم نامه منعقد با سازمان بهزیستی در مهدهای کودک راه اندازی شده است.
کانون دانش آموزی: این کانون به منظور جذب و آماده سازی دانش آموزان علاقمند به انجام داوطلبانه خدمات امدادی و بشردوستانه بر اساس توافق نامه منعقد شده با سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش در مدارس تحت پوشش ایجاد گردیده است .
کانون دانشجویی: این کانون به منظور جذب و آماده سازی دانشجویان علاقمند به انجام داوطلبانه خدمات امدادی و بشردوستانه بر اساس توافق نامه منعقد شده با وزارت خانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاههای تحت پوشش ایجاد گردیده است .
کانون جوانان: این کانون به منظور جذب و آماده سازی و به کارگیری جوانان علاقمند ( افرادی که دانش آموز، دانشجو و یا طلبه نباشند ) به انجام داوطلبانه خدمات امدادی و بشردوستانه در مراکز امورجوانان جمعیت هلال احمر تشکیل گردیده است .
کانون طلاب: این کانون به منظور جذب و آماده سازی و به کارگیری جوانان طلبه علاقمند به انجام داوطلبانه خدمات امدادی و بشردوستانه در مدارس و حوزه های علمیه تشکیل گردیده است .
كانون روستايي : با توجه به آسيب پذيري روستاهاي كشور و به منظور جذب و آماده سازي جوانان در روستاها، كانونهاي روستايي در سطح روستاهاي كشور تشكيل گرديده است.
كانون اصلاح و تربيت : بر اساس تفاهم نامه امضا شده میان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و سازمان زندان‌ها در راستای فعالیت‌های کانون‌های بشردوستانه كانون اصلاح و تربيت تشكيل گرديده که مددجویان در این كانون با سرفصل‌های امدادي و فرهنگي و ورزشي آشنا مي شوند.


قوانین کلی حاکم بر ساختار کانونی شاخه های چندگانه سازمان جوانان
(کانونهای دانشجویی ، طلاب ، دانش آموزی ، جوانان ، غنچه های هلال)

1- عضویت :
هر کسی از زن و مرد و کوچک و بزرگ بدون ملاحظات سیاسی ، مذهبی ، نژادی و با رعایت این اساسنامه مطابق آئین نامه عضویت جمعیت می تواند عضو جمعیت گردد.
2- شرایط عضویت :
رده سنی اعضاء کانون غنچه های هلال 7-5 دانش اموزی 16-7 دانشجویی و آزاد حداکثر 29 سال در شاخه طلاب محدودیت سنی ندارد.در شاخه روستایی سن تابع شاخه آزاد می باشد.
3- شرایط فعالیت اعضاء :
در شاخه دانشجویی و آزاد جهت حفظ رعایت شئون و حقوق خواهران و برادران کانون ها می توانند با هماهنگی و تشخیص مسئولین ذیربط (معاون امور جوانان و معاون فرهنگی دانشگاه ) به صورت زمانبندی شده (نوبتی ) و یا همزمان از دو دفتر برای فعالیت ها استفاده نمایند.
4- تعداد و محل کانون :
هر مرکز اعم از مدرسه ، دانشگاه ، کارخانه یا مرکز امور جوانان فقط اجازه تاسیس یک کانون دارد.
5- شرایط تاسیس کانون :
وجود حداقل 20 نفر عضو علاقمند (باستثناء کانونهای طلاب ،روستایی و غنچه های هلال) –اختصاص فضای فیزیکی مناسب حداقل یک اتاق یا دفتر ، اختصاص حداقل یک میز ، صندلی ، دفتر ثبت نام و گزارشات انجام هماهنگی لازم با مسئولین ذی ربط – کسب مجوز از سازمان جوانان
6- شورای اجرایی :
جمعی است متشکل از 5 نفر از اعضای اصلی کانون و 2 نفر عضو علی البدل که برای مدت دو سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شود.
7- شرایط لغو عضویت :
تخطی از مفاد اساسنامه و آئین نامه کانون ، دستورالعمل های شورای عالی ، عدم پرداخت حق عضویت ، سوء استفاده از آرم ، نشان و کارت عضویت (ماده3 دستورالعمل)
8- مرجع سلب عضویت :
کمیته ای با نام کمیته رسیدگی به تخلفات متشکل از مدیرعامل استان یا رئیس شعبه شهرستان ، یک نفر از بازرسان (که در دستورالعمل ها هویت بازرسی نامشخص است) یکنفر از اعضاء یا داوطلبان جوان و فعال و معاون امور جواتان (ماده 3 دستوالعمل جامع) وظیفه رسیدگی به تخلفات اعضاء و سلب عضویت از آنان را بر عهده خواهد داشت .