تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
برگزاری کمپین آموزشی خانه های هلال "باهم بمانیم"
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی،مریم یوسفی معاون آموزش و پژوهش هلال احمر استان خراسان رضوی گفت:جلسه هماهنگی برگزاری کمپین آموزشی خانه های هلال "برای هم بمانیم" که در واقع یک خود مراقبتی در برابر بیماری کرونا و امادگی در برابرمخاطرات می باشد به صورت آنلاین وباحضور روسای شعب جمعیت هلال احمر خراسان رضوی،کارشناسان آموزش استان ، مسئولین آموزش شعب،مسئولین خانه های هلال شهرستان ها در تاریخ 1400/10/21برگزار گردید.

برگزاری کمپین آموزشی خانه های هلال "باهم بمانیم"

 به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی،مریم یوسفی معاون آموزش و پژوهش هلال احمر استان خراسان رضوی گفت:جلسه هماهنگی برگزاری کمپین آموزشی خانه های هلال "برای هم بمانیم"بصورت آنلاین وباحضور روسای شعب جمعیت هلال احمر خراسان رضوی،کارشناسان آموزش استان ، مسئولین آموزش شعب،مسئولین خانه های هلال شهرستان ها در تاریخ 1400/10/21برگزار گردید.

  وی افزود:این کمپین در واقع یک خود مراقبتی در برابر بیماری کرونا و آمادگی در برابر مخاطرات می باشدکه با بازی صحت و سقم آن  در ذهن افراد نهادینه خواهد شد و همچنین اشاره نمود استفاده از المان های استانی و لباس محلی در برگزاری این کمپین مورد انتظار خواهد بود.