تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
شرح وظایف مرکز پزشکی حج و زیارت

شرح وظایف این مرکز

1- تمتع : هر ساله معمولا از حدود ماهای ربیع اقدام به اخذ پزشکان واجد شرایط تمتع همان سال از استانها نموده و پس ازبررسی وصدور تاییدیه های لازم لیست ها راجهت استعلام و ضعیت پزشکان به استانها عودت می نمایند پس ازبررسی و اخذ استعلامهای لازم لیستها مجدد به مرکز ارسال و توسط مرکز پزشکی در سامانه کشوری واستانی قرار گرفته و به رویت عموم می رسد با اعلام کاروانهای واجد شرایط برگزاری تمتع کاروانها از بین لیست های اعلامی که معمولا چند برابر ظرفیت اعلام می گردد نسبت به انتخاب پزشک اقدام و به نمایندگی استان اعلام می نمایند در این مرحله نمایندگی استان پس ازانجام امور اداری نسبت به درخواست فعال سازی دسترسی پزشک به سامانه معاینات کشور وصدور ابلاغ اقدام می نماید و تا لحظه اعزام برعملکرد پزشکان ، شکایات زائرین ، برگزاری کلاسهای آموزشی ، تجهیز پزشکان به دارو واقلام موردنیازپزشکی ، تهیه محتوی ( سی دی ، بولتن و... ) اقدام وتا لحظه اعزام به همراه زائرین و پزشکان فعالیت می نماید پس از برگشت پزشکان از تمتع با جمع آوری اطلاعات و نظرسنجی از پزشکان به رفع معایب و ارتقا برنامه ها جهت سالهای بعد اقدام می نماید


2- عمره: پس ازاتمام عملیات تمتع به فاصله حدود دوماه هر ساله عملیات عمره آغاز می گردد در این مرحله  مرکز با انجا م برنامه های شناسایی ومعرفی پزشکان با تجربه در سطح استان جهت انجام معاینات زائرین بالای 50 سال به انجام وظیفه پرداخته و همچنین نسبت رفع مشکلات زایرین بخصوص زائرین با بیماریهای خاص رسالت خود را در هموار سازی راه برای زایرین به انجام می رساند
3 – یکی دیگر از فعالیتهای این مرکز همکاری در اعزام پزشک و پرستار به عتبات عالیات است . هرگاه مرکز پزشکی حج جهت خدمت به زایرین نیاز به پزشک و پرستار داشته باشد و به این مرکز اعلام نماید از بین پزشکان و پرستاران داوطلبی که قبلا اعلام آمادگی نموده اند افراد واجد شرایط طبق شرایط اعلامی به مرکز پزشکی معرفی می سوند
4 – از دیگر خدمات این مرکز رسیدگی به شکایات دفاتر زیارتی و زایرین از عملکرد مراکز واکسیناسیون و امور مربوط به آن وهمچنین عملکرد پزشکان معتمد این مرکز می باشد