تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
امورتوانبخشی

تعریف توانبخشی
توانبخشی شامل همة اقداماتی است که با هدف کاستن از تأثیر ناتوانی بر یک فرد، قادر ساختن او برای رسیدن به استقلال، حضور اجتماعی، زندگی با کیفیت و خودشکوفایی فرد مورد استفاده قرار می گیرد .
توانبخشی نه تنها آموزش افراد دارای ناتوانی را شامل می‌شود بلکه در نظام عمومی جامعه مداخله می‌کند تا مناسب‌سازی محیط، قادرسازی افراد و مراقبت از حقوق بشری وی را فراهم کند.
مراقبت از حقوق بشر وظیفة همه دولت‌ها در همة کشورها، جوامع همچنین وظیفة هر شهروند در هر زمان است.
افراد دارای ناتوانی همان حقوقی را دارا هستند که دیگران دارند، بدون هیچ‌گونه تبعیض و استثنایی. لیکن توجه ویژه‌ای لازم است تا از انجام امور ذیل اطمینان حاصل گردد: تأمین مسکن، ایاب و ذهاب و دسترسی به ساختمان‌ها، به اطلاعات، به زندگی اجتماعی، فرهنگی شامل تسهیلات ورزشی و تفریحی، و حضور در تمامی زمینه‌های مورد علاقه از جمله مشارکت کامل سیاسی.
تاریخچه توانبخشی
نظر به اینکه اهداف بشردوستانه در سرلوحه امور اجرایی تمام جمعیت‌های ملی قرار دارد، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز با استعانت از خداوند متعال و براساس وظایف قانونی خود، کمک به امر توانبخشی را یکی از وظایف مهم خود قرار داده است. فعالیت‌های توانبخشی جمعیت به استناد ماده ۳ قانون اساسنامه و در چارچوب وظایف مصوب فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر جهان تحت عنوان کمک به امر توانبخشی در دو بند درون مرزی و برون مرزی و با اهداف کمک به اقشار آسیب‌دیده و معلول کشور پایه‌ریزی شده است.
نخستین مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر در دی ماه سال ۱۳۴۱ با همکاری سازمان ملل متحد، وزارت بهداری وقت و هلال احمر (شیر و خورشید سابق) تأسیس شد. در آن سال یک متخصص آلمانی شاغل در بخش کمک‌های توانبخشی سازمان ملل به وزارت بهداری معرفی شد و با بهره‌برداری از امکانات آن وقت و تحت نظارت برنامه‌های سازمان ملل با تعداد ۲۵ نفر از تکنسین‌های آموزش‌دیده داخلی این مرکز شروع به فعالیت نمود.
عرصه‌های فعالیت مراکز توانبخشی
- کلینیک فیزیوتراپی
- کلینیک ارتوپدی فنی
- کلینیک کار درمانی
- کلینیک گفتار درمانی
تلفن:آدرس:خیابان فدائیان اسلام فدائیان اسلام 12 جمعیت هلال احمر شهرستان مشهد طبقه همکف واحد توانبخشی
تلفن:051-33422237