تاريخ: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ خرداد ساعت ۸:۲۸ کد مطلب: 58400
 برگزاری انتخابات مجامع دبیران کانونها
انتخابات مجمع دبیرا ن کانونها درمحل مرکزاداری برگزارگردید
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر علی اصغرقادری ازبرگزاری انتخابات مجمع دبیرا ن کانونها خبرداد. علی اصغرقادری گفت جوانان قشرتأثیرگذاردرجامعه هستند وی توانمندی واعتماد به جوانان واهمیت قائل شدن به  نیروی جوان رابرای رسیدن به اهداف جمعیت دانست وتصریح کردپیشرفت امورات جمعیت به مشارکت خوب وموثرجوانان بستگی دارد قادری گفت: هدف ازبرگزاری انتخابات مجمع دبیران کانونها وارتقاء سطح فعالیتهاوبرنامه ها وارائه راهکارهای فوق وموثربابهره مندی ازنظرات وپیشنهادات ارزنده ا اعضای جوانان  شکل میگیردونقش موثر درراستای تحقق اهداف جمعیت  هلال احمردرکانونهاافزایش مشارکت حداکثری جوانان میباشدوی افزودبابهره مندی ازتوان فکری وعملی اعضای فعال کانونهامیتوانیم درراستای اصول واهداف جمعیت هلال احمرگام برداریم ودرپایان  پس ازبرگزاری انتخابات مجمع کانونها آقای حامدچکنه بعنوان عضواصلی وامید یزدانپناه به عنوان نائب دبیرانتخاب شدند.  .  
ارسال به دوستان  نسخه چاپی


نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی