تاريخ: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان ساعت ۱۲:۵۳ کد مطلب: 60394
 اجرای طرح آمران سلامت
طرح آمران سلامت باهمت اعضای جوانان وداوطلبان وامدادگران درحال اجرامیباشد
به گزارش روابط عمو.می جمعیت هلال احمربجستان طرح آمران سلامت  درقالب 2 پایگاه ثابت و2 سیارو2 خانه هلال  باحضوراعضای جوانان وداوطلبان وامدادگران ونجاتگران ومسئولین خانه های هلال  روستای مرندیزوجزین  درحال اجرامیباشدودرهرپایگاه 1تیم 3 نفره  درمحل میادین اصلی شهرومراکزتجاری وپایگاه شهیدفرقانی که ورودی استان خراسان رضوی میباشد نیز درحال اجرااست هدف ازاجرای این طرح ضمن رعایت حفاظت فردی وپروتکل های بهداشتی اعضاء شهروندان رابه رعایت توصیه های بهداشتی وزدن ماسک وضدعفونی دستها وفاصله گذاری اجتماعی  دعوت مینمایند ضمنا" اعضاء کمپین من ماسک میزنم رانیز راه اندازی نموده  ومردم رابه رعایت پروتکلهای بهداشتی راهنمایی وهدایت مینمایند ..
 
ارسال به دوستان  نسخه چاپی


نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی