تاريخ: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۲:۳۵ کد مطلب: 65109
 برگزاری یکدوره آموزش آمادگی دربرابرمخاطرات درخانه هلال روستای زین آباد
رئیس جمعیت هلال احمربجستان ازآغازبرگزاری دوره ی آموزشی آمادگی دربرابرمخاطرات درخانه هلال روستای
 
  زین آبادخبرداد
به گزارش روابط عمومی جمعیت احمربجستان علی اصغرقادری گفت باتوجه به استقبال خوب روستائیان   اززمان افتتاح خانه هلال برآن شدیم تاآموزشهای  لازم ومورد نیازافراد جامعه راگسترش دهیم وی ادامه اد : هدف ازبرگزاری این دوره ها ارتقای سطح دانش ومهارت اقشارمختلف جامعه درخصوص آشنایی با سوانح ونحوه مقابله باآن وایجادانگیزه درزمینه امدادوترویج فرهنگ امدادی می باشد
قادری افزود:جمعیت هلال احمربه عنوان نهادی امدادی وعام المنفعه میباشد که عمده فعالیت خودراباموضوع آموزش وآمادگی دربرابرسوانح وبلایای طبیعی متمرکز نموده است  
 
ارسال به دوستان  نسخه چاپی


نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی