تاريخ: ۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير ساعت ۱۲:۵۹ کد مطلب: 65432
  برگزاری مسابقه نقاشی ( کاریکاتور)باموضوع اعتیاد
مسابقه نقاشی (کاریکاتور) باموضوع اعتیاد درمحل باشگاه پوریای ولی برگزارگردید
 به گزراش روابط عمومی جمعیت هلال احمربجستان مسابقه نقاشی(کاریکاتور)  باحضوراعضای کانون جوانان ودانشجویی درمحل باشگاه پوریای ولی برگزارگردید. علی اصغرقادری رئیس شعبه گفت: امروزه رسانه های مکتوب دیداری وشنیداری نوعی نهاد اجتماعی تلقی میشوند که باتولید پیامهای گوناگون فرهنگی واجتماعی  درجهت ایجاد نظم  اجتماعی پذیرش الگوهای  شیوه ی ازندگی رایج  درجامعه ایجاد همنوایی وسازگاری اجتماعی فعالیت می کنند ازجمله آسیب های که خودریشه بسیاری ازآسیب های جامعه است معضل اعتیاد است  وبی تردید رسانه ها درمبارزه بااین پدیده نیزبسیارتأثیرگذراندوی گفت: ازجمله ابزارهای موثرهنراستفاده ازطنز وازجمله استفاده ازهنرکاریکاتوراست چراکه درقالب طنز میتوان بسیاری ازمفاهیمی راکه جامعه درشرایط معمول آنرانمی پذیرند به مخاطب منتقل کرد ایشان اظهارداشت ،این نوع بیان بیشتربرای مخاطب جوان ونوجوان که درمعرض خطرقراردارند جذاب تروتأثیرگذارتراست 
 
ارسال به دوستان  نسخه چاپی


نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی