لیست مطالب
آغازآموزش همگانی مبتنی برنیازمحلی درخانه هلال روستای مرندیزشهرستان بجستان
آموزش آمادگی دربرابر مخاطرات درخانه هلال روستای مرندیز برگزارگردید.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۳ ساعت ۱۲:۳۴

نواختن زنگ صلح ودوستی درمدارس بجستان
روابط عمومی جمعیت هلال احمربجستان ازنواختن زنگ صلح ودوستی درمدارس خبرداد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۱۹ ساعت ۹:۳۲

اجرای طرح نذرسلامت باخادمان حسینی هلال بجستان
روابط عمومی جمعیت هلال احمربجستان ازاجرای طرح نذرسلامت باخادمان حسینی هلال درتعدادی ازمساجد وهیأت مذهبی شهرستان درماه محرم باحضوراعضاء وپرسنل خبرداد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۱۳ ساعت ۹:۲۶

برپائی زیارت عاشورا درمحل نمازخانه مرکزاداری
زیارت عاشورادرمحل مرکزاداری بمناسبت گرایمیداشت ایام محرم برگزارگردید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۲ ساعت ۱۳:۴

فضاسازی محیطی بمنابست گرامیداشت ایام محرم
بمناسبت گرامیداشت ایام محرم مرکزاداری بانصب پارچه وبنرسیاهپوش گردید.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۲ ساعت ۱۲:۵۳

5مصدوم به دنبال حادثه واژگونی خودروی زانتیا
رئیس جمعیت هلال احمربجستان ازمصدوم شدن 5 نفردرحادثه واژگونی سواری خودروی زانتیا درمحور بجستان بردسکن خبرداد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۲۹ ساعت ۱۲:۱۵

پنجشنبه های توان افزایی بجستان
روابط عمومی جمعیت هلال احمربجستان ازاجرای طرح پنجشنبه های امدادی باشعاحضورپرتوان درحوادث باتوان افزائی پنج شنبه هاخبرداد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۲۵ ساعت ۹:۱

آغازآموزش همگانی درخانه هلال دهستان جزین شهرستان بجستان
روابط عمومی جمعیت هلال احمربجستان ازآغازآموزش همگانی درخانه هلال دهستان جزین خبرداد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۶ ساعت ۷:۴۸

پنجشنبه های توان افزایی بجستان
روابط عمومی جمعیت هلال احمربجستان ازاجرای طرح پنجشنبه های امدادی باشعارحضورپرتوان درحوادث باتوان افزایی پنجشنبه ها خبرداد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۱ ساعت ۱۱:۱۱

پنجشنبه های توان افزایی بجستان
روابط عمومی جمعیت هلال احمربجستان ازاجرای طرح پنجشنبه های امدادی باشعارحضورپرتوان درحوادث باتوان افزائی پنجشنبه ها خبرداد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۵ ساعت ۸:۴۱