اجرای دستهای مهربان درمهدکودک کوثرآسمانی
طرح دستهای مهربان درمحل مهد کودک کوثرآسمانی اجراگردید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱ ساعت ۱۰:۳۵

اجرای زنگ صلح ودوستی درمدارس
همزمان باآغازسال تحصیلی جدید زنگ صلح ودوستی درمدارس عضوکانون دانش آموزی به صدادرآمد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۶ ساعت ۱۲:۰

امدادرسانی به 4 نفر مصدوم حادقه انحراف خودروی سواری در بجستان
امدادرسانی نجاتگران جمعیت هلال احمرجان 4 تن ازمصدومان حادثه رانجات داد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۵ ساعت ۱۱:۳۷

برگزاری انتخابات کانون جوانان
انتخابات کانون جوانان خواهروبرادربرگزارگردید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۴ ساعت ۱۴:۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای همسرداری وحل تعارض
کارگاه آموزشی مهارت های همسرداری وحل تعارض بمناسبت هفته ازدواج درمحل مرکزبهداشت شهرستان برگزارگردید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۰ ساعت ۱۲:۴۱

برگزاری کلاس آموزشی 22 ساعته امداد وکمکهای اولیه
کلاس آموزشی امداد وکمکهای اولیه 22 ساعته جهت اعضای جوانان ونوجوانان برگزارگردید.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۳ ساعت ۹:۴۷

برگزاری کلاس های تابستانی
طرح شوق رویش درتابستان بابرگزاری کلاس های اموزشی اجراگردید.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۳ ساعت ۹:۲۶

اجرای طرح نیابت درشهرستان بجستان
طرح نیابت باهدف دیداروعیادت ازخانواده های شهداء اجراگردید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۳ ساعت ۸:۱۲

زنجیره انسانی نه به اعتیاد
زنجیره انسانی نه به اعتیاددرمحل پارک ملت باحضورجوانان ونوجوانان تشکیل گردید.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۵ ساعت ۱۳:۱۸

برگزاری همایش پیشگیری ازاعتیاد
همایش توانمند سازی خانواده باهدف پیشگیری ازاعتیادجوانان ونوجوانان برگزارگردید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۵ ساعت ۱۲:۵۴