تاريخ: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد ساعت ۸:۱۳ کد مطلب: 58850
 آغازآموزش همگانی درخانه هلال نقاب شهرستان جوین

به گزارش روابط عمومی جمعیت  هلال احمرجوین  آموزش همگانی مبتنی برنیازهای جامعه باشعارخانواده آماده درمخاطرات درخانه هلال نقاب  باهمکاری رئیس خانه هلال ومردم  بارعایت پروتکل بهداشتی درحال برگزاری میباشد این آموزشها شامل آموزش آمادگی دربرابرحوادثی ازقبیل سیل -زلزله وحوادث شایع دیگرمیباشد

ارسال به دوستان  نسخه چاپی


نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی