لیست مطالب
بازدید میدانی معاون مدیر عامل ورئیس جمعیت هلال احمر سبزوار از پایگاه های امداد ونجات سبزوار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ساعت ۹:۵۵

بهره برداری از خانه هلال احمر بخش روداب سبزوار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۴ ساعت ۸:۲۷

بهره برداری از خانه هلال احمر صدخرو داورزن
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۴ ساعت ۸:۵

افطاری اعضا هلال احمر سبزوار برگزار شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۴ ساعت ۷:۵۸

واژگونی خودرو در محور سبزوار-بردسکن2 مصدوم برجای گذاشت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۴ ساعت ۷:۵۶

واژگونی خودرو در محور سبزوار-شاهرود 2 مصدوم برجای گذاشت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۰ ساعت ۹:۴۹

دیدار معاون مدیرمدیرعامل و رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار با رئیس اداره محیط زیست
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۰ ساعت ۹:۳۵

درخشش سبزواری ها در هشت بهشت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۰ ساعت ۹:۱۶

هفته پرحادثه جمعیت هلال احمر سبزوار/ حوادث رانندگی در سبزوار 11 مصدوم برجای گذاشت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۲ ساعت ۸:۵۹

تجلیل از خیر جمعیت با حضور معاون مدیر عامل و رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۳ ساعت ۱۰:۱۹