لیست مطالب
رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار خبرداد:
برای نخستین بار پست ایمنی و سلامت به صورت کانکس در سبزوار مستقر شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۳ ساعت ۱۸:۳۳

مدینه مبهوت....
السلام علیک یا فاطمه الزهرا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۳ ساعت ۱۸:۹

بازدید رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار از پایگاه های ج:
بازدید رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار از پایگاه های جاده ای سبزوار
بازدید رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار از پایگاه های جاده ای سبزوار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۲ ساعت ۲۲:۲

بازدید اعضاء شورای اجرایی جمعیت هلال احمر سبزوار ا:
بازدید اعضاء شورای اجرایی جمعیت هلال احمر سبزوار از پایگاه های امداد و نجات جاده ای وپست نوروزی طرح ایمنی و سلامت
بازدید اعضاء شورای اجرایی جمعیت هلال احمر سبزوار از پایگاه های امداد و نجات جاده ای وپست نوروزی طرح ایمنی و سلامت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۲ ساعت ۲۲:۰

بازدید معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رض:
بازدید معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از پست های نوروزی طرح ایمنی و سلامت سبزوار
بازدید معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از پست های نوروزی طرح ایمنی و سلامت سبزوار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۲ ساعت ۲۱:۳۹

استقرار ایستگاه پاسخ به سوالات مذهبی و شرعی در پست:
استقرار ایستگاه پاسخ به سوالات مذهبی و شرعی در پست نوروزی ایمنی و سلامت شهید سید کشمیری
استقرار ایستگاه پاسخ به سوالات مذهبی و شرعی در پست نوروزی ایمنی و سلامت شهید سید کشمیری
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۲ ساعت ۲۱:۲۶

بازدید رئیس حوزه مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان :
بازدید رئیس حوزه مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از پایگاه های امدادو نجات سبزوار
بازدید رئیس حوزه مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از پایگاه های امدادو نجات سبزوار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۱ ساعت ۱۹:۱۰

بازدید رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار از پایگاه های طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی این شهرستان :
بازدید رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار از پایگاه های طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی این شهرستان
بازدید رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار از پایگاه های طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی این شهرستان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۱ ساعت ۱۸:۴۸

واژگونی یک دستگاه خودروی پژو 206 در محور سبزوار شا:
واژگونی یک دستگاه خودروی پژو 206 در محور سبزوار شاهرود
واژگونی یک دستگاه خودروی پژو 206 در محور سبزوار شاهرود
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۱ ساعت ۱۰:۳۵

واژگونی خودروی لیفان در محور سبزوار –بردسکن:
واژگونی خودروی لیفان در محور سبزوار –بردسکن
واژگونی خودروی لیفان در محور سبزوار –بردسکن
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۱ ساعت ۱۰:۳۴