لیست مطالب
واژگونی خودروی سمند در محور سبزوار –شاهرود:
واژگونی خودروی سمند در محور سبزوار –شاهرود
واژگونی خودروی سمند در محور سبزوار –شاهرود
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۱ ساعت ۱۰:۳۳

خدمت به زئران حضرت رضا(ع) بزرگترین پاداش و هدیه ال:
خدمت به زئران حضرت رضا(ع) بزرگترین پاداش و هدیه الهی است
خدمت به زئران حضرت رضا(ع) بزرگترین پاداش و هدیه الهی است
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۱ ساعت ۱۰:۲۹

برگزاری طرح استقبال از مسافرین نوروزی در سبزوار:
برگزاری طرح استقبال از مسافرین نوروزی در سبزوار
برگزاری طرح استقبال از مسافرین نوروزی در سبزوار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹

بازدید فرماندار سبزوار از پایگاه های ایمنی وسلامت :
بازدید فرماندار سبزوار از پایگاه های ایمنی وسلامت جمعیت هلال احمر سبزوار
بازدید فرماندار سبزوار از پایگاه های ایمنی وسلامت جمعیت هلال احمر سبزوار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

استقرار یگان امداد هوایی جمعیت هلال احمر خراسان رض:
استقرار یگان امداد هوایی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در سبزوار
استقرار یگان امداد هوایی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در سبزوار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۱۵

واژگونی خودوری پراید 4 مصدوم برجای گذاشت:
واژگونی خودوری پراید 4 مصدوم برجای گذاشت
واژگونی خودوری پراید 4 مصدوم برجای گذاشت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۶

استقرار پایگاه های طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین ن:
استقرار پایگاه های طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی 1394 واحد جوانان جمعیت هلال احمر سبزوار
استقرار پایگاه های طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی 1394 واحد جوانان جمعیت هلال احمر سبزوار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۴

جلسه توجیهی اعضاء داوطلب شرکت کننده در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی 1394 سبزوار برگزارشد:
جلسه توجیهی اعضاء داوطلب شرکت کننده در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی 1394 سبزوار برگزارشد
جلسه توجیهی اعضاء داوطلب شرکت کننده در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی 1394 سبزوار برگزارشد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۴۹

برگزاری طرح مرجین سلامت در سبزوار:
برگزاری طرح مرجین سلامت در سبزوار
برگزاری طرح مرجین سلامت در سبزوار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱

نظارت وارزیابی عوامل امداد ونجات مستقر در پایگاه های امدادونجات سبزوار
با حضور رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار ارزشیابی ونظارت از پایگاه های امدادونجات نوروزی این شهرستان صورت گرفت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ ساعت ۷:۵۶