امروز: ۱۴۰۳/۴/۱
پربیننده‌ترین ها
گفتگو
پایگاههای درمانی هلال احمر ایران وویزه اربعین حسینی
پایگاههای درمانی هلال احمر ایران وویزه اربعین حسینی
۱۳۹۶/۸/۹

بازديد مدير اموزش و پرورش جناب اقاي احمدي
بازديد مديريت آموزش و پروش جناب اقاي احمدي به همراه اعضاي ستاد اسكان آموزش و پروش شهرستان سرخس در ساعت 11:30 در مورخه 11/1/1394 صورت گرفت و مسئولین با حضور در پست مسافرين نوروزی كه جمعیت هلال احمر شهرستان از نزدیک در جریان روند اجرای طرح های قرار گرفتند .
۱۳۹۴/۱/۲۵

برپايي خيمه دوستدار كودك
به گزارش روابط عمومي جمعيت هلال احمر شهرستان سرخس علاوه بر اجرای خدمات امدادی، راهنمایی های گردشگری و موقعیت های جغرافیایی و برپایی چادرهای سلامت به منظور سنجش رایگان فشار و قندخون مسافران، ، خيمه هايي.با عنوان دوستدار کودک تجهیزشده که دراین فضا کودکان مراجعه کننده از طریق نقاشی و سایر هنرهای تجسمی با مفاهیم جمعیت هلال احمر و اصول هفتگانه آن آشنا می شوند. به دليل حضور چشم گير كودكان و خانواده ها سعی شده در قالب های متناسب با سنین کودکان مراجعه کنند
۱۳۹۴/۱/۲۵

طرح حمايت از طبيعت اجرا شد
روابط عمومي جمعيت هلال احمر سرخس جمعيت هلال احمر سرخس در روز طبيعت جوانان جمعيت هلال احمر سرخس در راستاي حفاظت و حمايت از محيط زيست با انگيزه داشتن طبيعت زيبا و بدون زباله و جهت فرهنگ سازي طرح حمايت از طبيعت را اجرا نمودند. اين طرح با رويكرد حمايتي و اموزشي در خصوص اشتي باطبيعت اجرا شد و در اين طرح 700 عدد كيسه زباله وبروشور در خروجي هاي شهر بين همشهريان و مسافرين نوروزي توزيع گرديد و در راه بازگشت كيسه هاي زباله توسط همشهريان به مامورين محترم شهرداري مستقر در ورودي شهر
۱۳۹۴/۱/۲۵
اوقات شرعی

تاريخ: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۸:۵۲ کد مطلب: 2633
 آئين نامه بهداشت و درمان اضطراري

آئين نامه
بهداشت و درمان اضطراريمصوب هفتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي
مورخ 09/10/1393


بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به عنوان حق همگاني ذكر گرديده و دولت مكلف به تامين آن براي يكايك افراد است. سياست هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه نيز در سند چشم انداز بيست ساله و سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته است.و همچنين در قانون برنامه پنج ساله توسعه ايجاد زيرساخت ها و اتخاذ سازوكارهاي لازم براي مشاركت هر چه گسترده تر دستگاههاي دولتي و بخش غيردولتي در شرايط بحران اشاره شده است. در همين راستا جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلف شده تا به منظور ارتقاء ظرفيت هاي انساني و زيرساخت هاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در كشور اقدامات لازم از جمله تقويت ، توسعه و آمادگي شبكه امدادي كشور را با همكاري دستگاههاي اجرائي به عمل آورد. از سوي ديگر در ابلاغ سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب در موضوع امور اجتماعي نيز بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه تاكيد شده است. فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر نيز در استراتژي هاي تدويني خود هدف راهبردي تامين زندگي سالم و سلامت براي افراد را اساس فعاليت هاي خود قرار داده است . جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران با اهداف تلاش براي تسكين آلام بشري ، تامين احترام انسان ها و كوشش در جهت برقراري دوستي و تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ملت ها و همچنين حمايت از زندگي و سلامت انسان ها بدون در نظر گرفتن هيچ گونه تبعيض ميان آنها مي كوشد تا به كليه تعهدات و قراردادهاي بين المللي مربوط به اهداف و وظايف جمعيت هلال احمر و صليب سرخ كه با قانون اساسي و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشد، اقدام مي نمايد و همچنين در مسائل امدادي و بهداشتي درماني برون مرزي و امدادي درون مرزي به تعهدات مربوطه عمل مي كند.
به همين منظور با توجه به مراتب فوق ، ضرورت يكسان سازي و همچنين ايجاد بستر و ساختار فعاليتي منسجم و حرفه اي و امكان اعمال نظارت هاي مرتبط به منظور ارتقاء سطح بهره وري خدمات جمعيت در پاسخ به حوادث و سوانح آئين نامه مذكور تدوين گرديد.

مفاد آئين نامه:
ماده 1: تعاريف و اصطلاحات
ماده 2: اهداف
ماده 3: گستره ماموريت و حيطه مسئوليت
ماده4: منابع انساني
ماده5: آمادگي
ماده6: پاسخگوئي
ماده7: مديريت اطلاعات
ماده8: هماهنگي
ماده9: منابع مالي و مقررات عمومي

ماده 1 شامل:
1-1 حادثه: رخدادهائي با متاثرين و منطقه جغرافيائي محدود كه منابع محلي و منطقه اي نياز جامعه آسيب ديده را تامين مي نمايند.
1-2 سانحه: رخدادهائي كه جامعه و وسعت جغرافيائي را به نحوي متاثر نموده كه منابع محلي و منطقه اي كفايت نياز جامعه آسيب ديده را نداشته و تامين آنها در سطح ملي ميسر مي گردد.
1-3 فاجعه: شدت رخداد با تخريب زيرساخت اماكن عمومي همراه بوده و تامين نيازهاي جامعه آسيب ديده ، نيازمند پاسخ ملي و استمداد بين المللي مي باشد.
1-4 جمعيت آسيب ديده: به افرادي اطلاق مي شود كه متاثر از وقوع حادثه و سوانح و پيامدهاي ناشي از آن نيازمند دريافت خدمات بهداشتي و درماني مي باشند.
1-5 جمعيت آسيب پذير: به افرادي اطلاق مي شود كه متعاقب وقوع سوانح و پيامدهاي ناشي از آن ، احتمال بيشتري جهت نياز به دريافت خدمات بهداشتي و درماني را به صورت بالقوه دارا باشند.
1-6 مديريت حوادث و سوانح: اقدامات و فعاليت هايي كه جوانب برنامه ريزي ، مواجهه و مقابله با حوادث و سوانح را در مراحل پيشگيري ، آمادگي ، پاسخ و بازتواني شامل مي گردد.
1-7 پيشگيري: مجموعه اقداماتي است كه از طريق ارزيابي سطح خطر پذيري جامعه با هدف جلوگيري از وقوع و يا كاهش آثار زيانبار سوانح صورت مي پذيرد.
1-8 آمادگي: مجموعه اقداماتي است كه توانائي جامعه را در مواجهه و مديريت سوانح افزايش داده و شامل جمع آوري اطلاعات، برنامه ريزي ، سازماندهي ،آموزش ، لجستيك ،تمرين و آمادگي جامعه و هماهنگي مي باشد.
1-9 پاسخگوئي: مجموعه اقدامات و خدمات از پيش تعيين شده كه با هدف نجات جان و تامين رفاه نسبي و جلوگيري از گسترش خسارات در پي وقوع سوانح ارائه مي گردد.
1-10 بازتواني: مجموعه اقداماتي كه جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي ، رواني ، اجتماعي و رفاهي آسيب ديدگان به حالت طبيعي در راستاي ايجاد جامعه پايدار به انجام مي رسد.
1-11 وضعيت اضطرار: به شرايطي كه منابع در اختيار توان رفع نيازهاي بوجود آنده را متعاقب بروز سوانح نداشته و بهره گيري از منابع خارجي ضروري مي باشد.
1-12 نيازهاي بهداشتي درماني و توانبخشي: مجموعه اي از عوامل زيست محيطي بوده كه كاستي و يا فقدان آنها موجب مرگ ، بروز بيمارها، آلودگيها و ... گرديده و با متاثر نمودن مولفه هاي سلامت، تاثير مستقيم بر حيات ، جسم و روان جامعه آسيب ديده و آسيب پذير مي گذارند.
1-13 خدمات بهداشت و درماني اضطراري: مجموعه اقداماتي است كه جهت تامين نيازهاي بهداشتي و درماني در جوامع آسيب ديده و آسيب پذير مي بايد شناسائي و با مداخله بهنگام ارائه و كنترل گردند.
1-14 ترياژ و تخليه: ترياژ به معني دسته بندي مصدومين بر اساس فوريت و نوع شرايط آنها جهت تعيين اولويت اقدامات درماني مورد نياز مصدومين بوده به نحوي كه بيشترين كار مفيد براي بيشترين تعداد افراد ميسر گردد.
1-15 سلامت: عبارتست از برخورداري از آسايش كامل جسمي ، رواني و اجتماعي و نه فقط نداشتن بيماري و نقص عضو
1-16 بهداشت: اقدامات و تمهيداتي است كه پيش از ابتلاء به بيماري و اصولا براي احتراز از آن صورت گرفته و عبارت است از علم و فن پيشگري از بيماري ها و آموزش بهداشت به نحوي كه هر فرد بتواند از سطح سلامت و طول عمر بيشتري برخوردار گردد.
1-17 درمان: به كليه اقداماتي اطلاق مي شود كه در شرايط پس از ابتلاي به بيماري جسماني يا رواني، به منظور بازگردان سلامت پيشين و از بين بردن عوامل موثر بر كاهش متوسط عمر بشر، با فراهم آوردن امكانات افزايش طول عمر انسان انجام مي گيرد.
1-18 تيم هاي بهداشت و درمان اضطراري: از فارغ التحصيلان دانشگاهي مرتبط با خدمات سلامت تشكيل گرديده كه جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني در شرايط اضطرار سازماندهي مي گردند. بديهي است تيم هاي مذكور بر اساس واحد بهداشتي و درماني سيار، داراي ساختار نيروي انساني متفاوت مي باشند.
1-19 واحدهاي مراقبت بهداشتي و درماني سيار: متشكل از فضاي ارائه خدمات ( خودرو، كانكس، چادر) تجهيزات پزشكي ، تيم و دستورالعملهاي عملياتي بوده كه ارائه خدمات بهداشتي و درماني را در مناطق آسيب ديده امكان پذير نموده و داراي طيفي از كلينيك سيار تا بيمارستان مرجع مي باشند.
1-20 واحد خدمات بهداشتي و درماني پايه: ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني درمانگاه عمومي و داراي بخش هاي ويزيت بيماران سرپائي ، خدمات پرستاري، بهداشت مادر و كودك، بهداشت محيط ، مشاوره روان و تغذيه و امور داروئي مي باشد.
1-21 بيمارستان سريع استقرار: ارائه دهنده خدمات فوريتي و حياتي و داراي بخش هاي ترياژ اورژانس، جراحي ، مراقبت ويژه ، بستري و امور داروئي مرتبط مي باشد.
1-22 بيمارستان مرجع: ارائه دهنده خدمات تخصصي و تشخيصي و داراي بخش هاي تخصصي جراحي ، داخلي ، زنان و زايمان، اطفال، بستري، آزمايشگاه، داروخانه و درمانگاه مي باشد
1-23 شوراي راهبري: به رياست دبيركل و با حضور ميران ارشد مرتبط جمعيت تشكيل گرديده كه راهبردهاي كلان در حوزه خدمات بهداشت و درمان اضطراري را در راستاي سياست هاي شوراي عالي تعيين مي نمايند.
1-24 كميته نظارت و برنامه ريزي: به رياست معاونت بهداشت ، درمان و توانبخشي و با حضور مديران مياني مرتبط جمعيت تشكيل گرديده و راهكارهاي اجرائي و دستورالعمل عملياتي را در راستاي راهبردهاي شوراي راهبري تعيين و تدوين نموده و بر حسن اجراي آنان نظارت مي نمايند.
1-25 كميته امور اجرائي استان: به رياست مديرعامل و با حضور معاونين مرتبط جمعيت استان تشكيل گرديده و برنامه ها و مصوبات كميته نظارت و برنامه ريزي را عملياتي مي نمايند.
ماده 2: اهداف
2-1 هدف كلي: كمك به امر سلامت جوامع متاثر از سوانح داخل و خارج كشور
2-2 اهداف اختصاصي:
1. كاهش مرگ، بيماري و همه گيري در جوامع آسيب ديده و آسيب پذير
2. ساماندهي و بستر سازي اقدامات و فعاليت هاي خدمات سلامت جمعيت در شرايط اضطرار
3. ايجاد ظرفيت موثر و آماده جهت ارائه بهنگام خدمات سلامت در شرايط اضطرار
2-3 1. توسعه واحدهاي بهداشت و درمان اضطراري و تمركز زدائي مبتني بر نيازسنجي منطقه اي و ملي
2. تدوين برنانه هاي آمادگي و ماموريتي
ماده3: گستره ماموريت و حيطه مسئوليت ها
3-1 به استناد بند 2 ماده 15 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران، مسئوليت مديريت و ارائه خدمات سلامت در حوادث و سوانح كشور بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و جمعيت هلال احمر در راستاي قوانين جمهوري اسلامي ايران به عنوان همكار و كمك رسان فعاليت نموده و همچنين بر اساس بند 10 آيين نامه ساماندهي پوشش فراگير خدمات فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني مصوب سال 1386 هيئت محترم وزيران موظف به همكاري لازم مي باشد.
تبصره: ارائه خدمات سلامت در شرايط اضطرار از طريق جمعيت به معناي پذيرفتن مسئوليت وزارت خانه و يا ديگر سازمانهاي مسئول در اين حوزه نخواهد بود.
3-2 جمعيت در مراحل چهارگانه مديريت بحران و در چارچوب وظايف و مسئوليت هاي مندرج در اساسنامه و تعهدات نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر نسبت به ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراري در داخل و خارج كشور فعاليت مي نمايد.
3-3 مسئوليت ارائه خدمات بهداشت، درمان و توانبخشي در سوانح در جمعيت بر عهده معاونت بهداشت، درمان و توانبخشي كه از اين پس معاونت ناميده مي شود ، بوده و بديهي است اين معاونت موظف به بررسي و اقدامات همه جانبه و هماهنگي و همكاري بين بخشي جهت ارائه خدمات بهداشت، درمان و توانبخشي در شرايط اضطرار خواهد بود.
تبصره1: دستورالعمل برنامه آمادگي و عملياتي معاونت بهداشت و درمان و توانبخشي در شرايط اضطرار حداكثر سه ماه پس از تصويب اين آئين نامه توسط معاونت تدوين و پس از تصويب شوراي راهبري از سوي دبيركل ابلاغ خواهد گرديد.
تبصره2: رعايت دستورالعمل هاي جاري و قانوني كشور در حوزه سلامت الزامي و همچنين رهنمودهاي ساير مراجع بين المللي (فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ وهلال احمر ،سازمان بهداشت جهاني و ....) مي تواند ، مورد بهره گيري مقتضي قرار گيرد.
ماده4- منابع انساني
4-1-تيم هاي تخصي بهداشت ودرمان اضطراري با بهره گيري از پرسنل ، داوطلبان ويا نيروهاي طرحي تشكيل مي گردند.
تبصره 1: معاونت موظف به سازماندهي تيمهاي عملياتي تخصصي بهداشت ودرمان اضطراري در استان ها متناسب با نياز منطقه اي مي باشد.
تبصره 2: سازمان داوطلبان موظف است همكاري وتمهيدات لازم به منظور جذب ونگهداري نيروهاي تخصصي بهداشت ودرمان اضطراري مورد نياز را بعمل آورد.
4-2-معاونت موظف است با هماهنگي واخذ مجوز رياست ويا دبير كل جمعيت ، نسبت به بهره گيري از تخصص وتجارب ارگان ها وسازمان هاي دولتي و بخش خصوصي جهت ارتقاء ظرفيت سازماني وانجام بهينه وظايف محوله از طريق تفاهم نامه ،قراداد وبرون سپاري طبق ضوابط مربوطه اقدام نمايد.
4-3- معاونت موظف است با بهره گيري از امكانات داخلي وخارجي وبا استفاده از كارشناسان واساتيد صاحب نظر داخلي وخارجي نسبت به برگزاري دوره هاي تخصصي آموزشي ، سمينارها و كارگاه ها در جهت ارتقاء عملي وعلمي مديران ، كاركنان ودواطلبان اقدام نمايد.
تبصره 1: دوره هاي مذكور به عنوان دوره هاي آموزش تخصصي محسوب وموسسه آموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران موظف به تامين تمهيدات لازم جهت شمول آن ها در آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان مي باشد.
تبصره 2: موسسه آموزش عالي علمي وكاربردي هلال ايران موظف است طرح هاي مطالعاتي ، تحقيقاتي وپژوهشي با موضوع بهداشت ودرمان را در اولويت هاي خود قرار دهد.
4-4- به منظور بهره گيري از پتانسيل منابع انساني موجود در جمعيت در قالب كد دوم ، حوزه هاي مرتبط جمعيت موظف به اقدامات همه جانبه در راستاي وظايف تعيين شده در شوراي راهبري مي باشند.
4-5- معاونت موظف است به منظور انجام ماموريت ها ووظايف تخصصي مطرح در اين آيين نامه نسبت به ارائه پيشنهاد اصلاح ساختار با هماهنگي معاونت منابع انسناني وپشتيباني اقدام نمايد.
ماده 5- آمادگي
5-1- معاونت موظف است به منظور انجام شرح وظايف ومامويتهاي محوله در راستاي ارائه خدمات سلامت در شرايط اضطرار ، تمهيدات لازم را جهت به روز نمودن وتامين امكانات وتجهيزات كارآمد با بهره گيري از فناوري وتكنولوژي روز اتخاذ نمايد.
5-2- خريد هر گونه تجهيزات مرتبط با ارائه خدمات بهداشت ،درمان وتوانبخشي از قبيل چادرهاي تخصصي ، اتوبوس آمبولانسي وساير تجهيزات عملياتي وتخصصي مرتبط درتمامي واحدهاي جمعيت منوط به رعايت استاندارها واخذ تاييديه فني معاونت مي باشد.
5-3- جمعيت استانها موظفند به منظور حفظ ، نگهداري وذخيره سازي تجهيزات وملزومات حوزه بهداشت ودرمان اضطراري از امكانات در اختيار به بهترين نحو استفاده نموده ومحل مناسبي براي آنان تامين نمايند.
5-4- معاونت موظف است جهت حفظ وارتقاء آمادگي هاي تخصصي ،حرفه اي وجسماني تيم هاي بهداشت ودرمان اضطراري در ستاد وجمعيت استان ها ، تسهيلات وامكانات لازم را پيش بيني وتامين نمايد.
5-5- معاونت موظف است با رعايت مقرارت سفرهاي خارجي وبه منظور ارتقاء ظرفيت وسطح توانمندي تيم هاي عملياتي از طريق برگزاري ويا شركت در دوره هاي بين المللي جهت بهره گيري از تجربيات،مهارت ها وعلم روز اقدام نمايد.
5-6- معاونت موظف است به استناد ماده 1 اساسنامه جمعيت وبه منظور امكان ارائه خدمات استاندارد بهداشت ،درمان وتوانبخشي در عمليات هاي برون مرزي نسبت به برنامه ريزي لازم جهت پذيرش وايجاد واحدهاي پاسخگويي اضطراري موردتاييد فدراسيون بين المللي جمعيت هاي هلال احمر وصليب سرخ با هماهنگي معاونت امور بين الملل وحقوق بشر دوستانه اقدام نمايد.
ماده 6- پاسخگويي
6-1- معاونت موظف به برنامه ريزي همه جانبه جهت تامين واستقرار واحدهاي بهداشت ودرمان اضطراري متناسب با نيازهاي مناطق آسيب ديده مي باشد.
تبصره: در راستاي تكميل خدمات درماني آسيب ديدگان ، تيمهاي توانبخشي در سوانح در سراسر كشور تشكيل ودر ذيل واحدهاي بهداشت ودرمان اضطراري فعاليت خواهند نمود.
6-2- مدت زمان ارائه خدمات بهداشت ودرمان اضطراري حداكثر تا چهار هفته بوده ودر صورت نياز با مجوز دبير كل بمدت يك ماه ديگر قابل تمديد خواهدبود.
6-3- اعزام تيم هاي عملياتي بهداشت ودرمان اضطراري به سوانح خارج از كشور ، با مجوز وابلاغ دبيركل صورت مي پذيرد .
تبصره : پرسنل وداوطلبين فعال در حوزه بهداشت و درمان اضطراري سراسر كشور در اولويت تامين كادر پزشكي مراكز درماني جمعيت در خارج از كشور و مركز پزشكي حج وزيارت خواهند بود.
ماده 7- مديريت اطلاعات
7-1- معاونت موظف است جهت ارزيابي وانجام مطالعات مورد نياز وهمچنين ارتقاء كيفيت وكميت ارائه خدمات بهداشت ودرمان اضطراري ، مركز مديريت اطلاعات وهماهنگي عمليات بهداشت ودرمان اضطراري را با استقرار سامانه هاي فن آوري مرتبط ومبتني برنظام اطلاعات مديريتي با بهره گيري از ساختار تشكيلاتي موجود طراحي وراه اندازي نمايد.
تبصره 1: مركز مديريت اطلاعات وهماهنگي عمليات بهداشت ودرمان اضطراري معاونت بصورت شبانه روزي فعاليت خواهد نمود.
تبصره2: دستورالعمل مربوطه ظرف مدت 3ماه توسط معاونت تهيه وپس از تصويب در شوراي راهبردي توسط دبيركل ابلاغ خواهد گرديد.
تبصره 3: سازمان امداد ونجات ، معاونت واستانها موظفند تا به منظور هم افزايي وارتقاء بهره وري خدمات جمعيت در پاسخ به سوانح نسبت به هماهنگي واقدامات مرتبط جهت تبادل اطلاعات مركز عمليات اضطراري سازمان امدادونجات (EOC) و مركز مديريت اطلاعات وعمليات بهداشت ودرمان اضطراري مبادرت نمايند.
تبصره 4: استان ها موظفند اطلاعات مرتبط با حوزه بهداشت ودرمان اضطراري را در مراكز عمليات اضطراري استان گرد آوري ، طبقه بندي وبه صورت دوره اي به روز رساني نموده وهماهنگي واقدامات لازم را به منظور توليد وگردش اطلاعات از مناطق آسيب ديده به مركز مديريت اطلاعات وهدايت عمليات معاونت بصورت مستمر ارسال نمايند.
7-2- معاونت موظف است به منظور بهره گيري از تجارب سوانح ملي وبين المللي وجهت استفاده بهينه از حافظه سازماني وحفظ وطبقه بندي تجارب كسب شده نسبت به ايجاد واحد مستندسازي اقدام نمايد.
ماده 8- هماهنگي
8-1- به منظور يكپارچگي وانسجام خدمات بهداشت ودرمان اضطراري در كشور، تركيبي با سه سطح تحت عنوان "شوراي راهبردي"،"كميته نظارت وبرنامه ريزي"و " كميته امور اجرايي استان" تشكيل مي گردد.
8-2- تركيب شوراي راهبري به شرح ذيل مي باشد:
1. دبيركل (رئيس شورا)
2. معاون بهداشت،درمان وتوانبخشي (نايب رئيس شورا)
3. مديركل بهداشت ودرمان (دبيرشورا وبدون حق راي)
4. خزانه دار كل و ذيحساب
5. معاونت توسعه منابع انساني وپشتيباني
6. رئيس سازمان امداد و نجات
تبصره : از صاحب نظران كشوري به پيشنهاد معاونت و تاييد دبير كل (بدون حق راي) حسب موضوع دعوت بعمل مي آيد.
8-3- مظايف شوراي راهبري
1. تعيين راهبردي كلان ارائه خدمات سلامت جمعيت در شرايط اضطراري داخل وخارج ازكشور در راستاي سياست هاي شوراي عالي
2. بررسي گزارشات عملياتي و عملكردي و اتخاذ تصميمات لازم
3. بررسي وتصويب پيشنهادها و دستورالعمل هاي تدوين شده در كميته نظارت وبرنامه ريزي
4. اتخاذ تصميمات مقتضي جهت ارتقاء توان وپشتيباني ازارائه خدمات سلامت جمعيت در شرايط اضطراري در داخل وخارج از كشور
5. بررسي بودجه پيشنهادي فعاليت هاي مرتبط با ارائه خدمات بهداشت،درمان وتوانبخشي جمعيت در شرايط اضطراري در چارچوب بودجه مصوب.
تبصره 1 : دبيرخانه شورا دراداره كل بهداشت و درمان معاونت تشكيل و موظف به پيگيري مصوبات شورا،تنظيم دستوركار جلسات وصورتجلسه ها مي باشد.
تبصره 2 : جلسات شورا هرسه ماه يكبار و با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت داشته و مصوبات پس از ابلاغ رئيس شورا براي تمتمي حوزه ها لازم الاجراء مي باشد.
تبصره 3 : جلسات فوق العاده با درخواست دبير و تاييد رئيس شورا تشكيل مي گردد.
تبصره 4: از ساير سازمان ها و معاونت هاي جمعيت حسب موضوع (بدون حق راي)دعوت بعمل مي آيد.
8-4- تركيب كميته نظارت وبرنامه ريزي
1. معاون بهداشت، درمان و توانبخشي (رئيس كميته)
2. مدير كل بهداشت ودرمان (دبير كميته)
3. مدير كل برنامه و بودجه
4. مدير كل هماهنگي مجامع وامور استانها
5. مدير كل منابع انساني و تحول اداري
6. معاون عمليات سازمان امداد و نجات
7. مدير كل تمركز و تلفيق و نظارت مالي
8. معاون لجستيك وآمادگي سازمان انداد و نجات
9. دو نفر كارشناس صاحب نظر با پيشنهاد دبير و موافقت رئيس حسب موضوع (بدون حق راي )
8-5- وظايف كميته نظارت وبرنامه ريزي
1. بررسي و پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه خدمات بهداشت ودرمان اضطراري استانها جهت تصويب درشوراي راهبري
2. تدوين پيش نويس واصلاحيه دستورالعمل هاي مرتبط جهت تصويب شوراي راهبري
3. نظاري بر حسن اجراي آئين نامه و دستورالعمل هاي مصوب شوراي راهبري
4. پيشنهاد تامين واحدهاي اضطراري جديد در راستاي تكميل برنامه آمايش كشور به شوراي راهبري
5. تعيين راهكارهاي جلب مشاركت ديگر سازمانها وخيرين درتامين امكانات مورد نياز به شوراي راهبري
تبصره 1 : دبيرخانه كميته در اداره كل بهداشت و درماني تشكيل و موظف به پيگيري مصوبات، تنظيم دستور كار جلسات و صورتجلسه ها مي باشد.
تبصره 2 : جلسات كميته هر سه ماه يكبار و با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت داشته و مصوبات پس از ابلاغ رئيس كميته لازم الاجراء مي باشد.
تبصره 3 : تركيب كميته امور اجرائي استان
1. مدير عامل (رئيس كميته )
2. معاون بهداشت، درمان وتوانبخشي (دبير كميته )
3. خزانه دار و عامل ذيحساب
4. معاون اداري و پشتيباني
5. معاون امداد ونجات
6. يك نفر كارشناس صاحب نظر با پيشنهاد دبير و تاييد رئيس حسب موضوع ( بدون حق راي )
تبصره 1 : محل دبير خانه كميته اجرائي امور بهداشتي درماني استان در معاونت بهداشت،درمان وتوانبخشي استان تشكيل و دبير كميته موظف يه دريافت،اولويت بندي پيشنهادها و طرحهاي ارائه شده به كميته و تهيه دستور جلسه و پيگيري مصوبات مي باشد.
تبصره 2 : جلسات حداقل هر 2 ماه يك بار و با حضور حداقل 3/2 نفر از اعضاء رسميت داشته و در صورت درخواست دبير و موافقت رئيس جلسات فوق العاده تشكيل مي گردد.
8-7- وظايف كميه امور اجرايي استان
1. اجراي آئين نامه،دستورالعمل ها و مصوبات شوراي اجرايي وكميته نظارت و برنامه ريزي حسب اختيارات مندرج دراين آيين نامه
2. تعيين راهكارهاي عملي جهت توسعه وارتقاء سطح خدمات بهداشت ودرمان اضطراري از نظر امكانات سخت افزاري و نرم افزاري
3. بررسي و ارسال گزارش عملكردي و عملياتي به كميته نظارت و برنامه ريزي
4. تنظيم بودجه حوزه بهداست ودرمان اضطراري طبق ضوابط و مقررات مربوطه
8-8- با توجه به مسئوليت كشوري وزارت و آموزش پزشكي ، هماهنگي و ارتباط مستمر با دانشگاه هاي علوم پزشكي از طريق شركت در كارگروه استاني و نشست هاي مشترك در چهارچوب اراي وظايف و ماموريت هاي جمعيت الزامي مي باشد.
8-9- مدير عامل جمعيت استان موظف است تا به منظور ارتقاء سطح خدمات و هم افزائي واحدهاي عملياتي جمعيت در پاسخ به سوانح ( امداد و نجات و بهداشت و درمان ) نسبت به برنامه ريزي همه جانبه جهت استفاده بهينه وبهنگام از لجستيك و منابع در اختيار اقدام نمايد.
ماده 9- منابع مالي ومقررات عمومي
9-1- منابع مالي مورد نياز برنامه هاي آمادگي و پاسخگوئي حوزه بهداشت و درمان اضطراري در قالب برنامه و بودجه هاي مصوب جمعيت و از طريق روند اداري تصويب برنامه وبودجه جمعيت انجام مي گردد.
9-2- اعضاء تيم ها و همچنين واحدهاي بهداشت و درمان اضطراري براساس ضوابط و مقررات مربوطه و از طريق عقد قرارداد با شركتهاي معتبر، بيمه حوادث و مسئوليت حرفه اي مي گردند.
9-3- از تاريخ تصويب اين آيين نامه، تمامي آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط صادره قبلي لغو و بلااثر خواهد بود.
9-4- معاونت موظف است در چهارچوب مقررات نسبت به تدوين وتعيين روشها و راهكارهاييكه براي اجراي مفاد اين آيين نامه ضروري مي باشد، اقدام نمايد.
9-5- اين آيين نامه در 9 ماده ، 61 بند و تبصره در هفتادو پنجمين جلسه شوراي عالي جمعيت در تاريخ 9/10/1393 به تصويب رسيد.
ارسال به دوستان  نسخه چاپی


نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی