لیست مطالب
پنجشنبه های امدادی
پنج شنبه های امدادی با موضوع کار با ست هیدورلیک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۸:۵۳

ناظران سلامت جغتای:
اجرای طرح ناظران سلامت در سطح شهرستان و روستا ها
اجرای طرح ناظران سلامت در سطح شهرستان و روستا ها برگزار می شود
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۶ ساعت ۱۰:۴۳

پنج شنبه های امدادی:
پنجشنبه های امدادی با موضوع اشنایی با کیف احیاء
پنجشنبه های امدادی با موضوع اشنایی با کیف احیاء
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۶ ساعت ۱۰:۳۷

چوپان 65 ساله در جغتای پیدا شد
چوپان 65ساله توسط امدادگران شعبه جغتای در ارتفاعات گلشن آباد پیدا شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۶ ساعت ۱۰:۱۱

تقدیر از پرستاران
به مناسبت روز پرستار به همت واحد جوانان از پرستاران تجلیل به عمل آمد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲ ساعت ۱۰:۲۴

طرح یلدانه:
اجرای طرح یلدانه 99 توسط واحد داوطلبان
اجرای طرح یلدانه 99 توسط واحد داوطلبان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲ ساعت ۱۰:۱۵

پنج شنبه های امدادی 99/09/06 جغتای
پنج شنبه های امدادی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۹/۸ ساعت ۱۲:۵۸

ششمین روز از اجرای طرح ملی امران سلامت
ششمین روز از اجرای طرح ملی امران سلامت در روستاهای گفت و جبله
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۱۱ ساعت ۱۳:۴۴

پنجشنبه های امدادی
پنچ شنبه های امدادی با موضوع اقدامات پیش بیمارستانی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۱۰ ساعت ۱۰:۱۴

سومین جلسه شورای اجرایی شعبه جغتای
سومین جلسه شورای اجرایی شعبه جغتای برگزار شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۱۰ ساعت ۱۰:۲