لیست مطالب
برگزاری زیارت عاشورا
برگزاری زیارت عاشورا به مناسبت هفته دفاع مقدس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۷ ساعت ۱۱:۲۳

دیدار از خانواده شهید معظم جغتایی
دیدار از خانواده شهید معظم جغتایی به مناسبت هفته دفاع مقدس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۷ ساعت ۱۱:۱۹

غبار روبی مزار شهداء به مناسبت هفته دفاع مقدس
غبار روبی مزار شهداء به مناسبت هفته دفاع مقدس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۷ ساعت ۱۰:۱۰

به مناسبت هفته دفاع مقدس فضا سازی محیطی اداره
به مناسبت هفته دفاع مقدس فضا سازی محیطی اداره جغتای
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۷ ساعت ۹:۵۷

برگزاری دومین جلسه شورای اجرایی:
برگزاری دومین جلسه شورای اجرایی
دومین جلسه شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان جغتای با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار گردید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۲۹ ساعت ۸:۱۸

برگزاری اولین جلسه شورای اجرایی:
برگزاری اولین جلسه شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان جغتای
برگزاری اولین جلسه شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان جغتای
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۲۲ ساعت ۱۲:۳۸

اجرای برنامه زنگ صلح و دوستی در کانونهای دانش آمو:
اجرای برنامه زنگ صلح و دوستی و تب سنجی در مدارس
اجرای برنامه زنگ صلح و دوستی در کانونهای دانش آموزی جمعیت جغتای
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۲۲ ساعت ۱۲:۲۶

تب سنجی عزاداران حسینی
تب سنجی عزاداران حسینی در مزار شهدا شهر جغتای انجام گرفت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۱۰ ساعت ۹:۲۳

آغازآموزش همگانی درخانه های هلال شهرستان جغتای
آغازآموزش همگانی درخانه های هلال روستای ابویسان شهرستان جغتای
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۱ ساعت ۱۲:۵۹

دیدار از آزاده سرفرازبه مناسبت 26 مرداد سالروز ورو:
دیدار از آزاده سرفرازبه مناسبت 26 مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن
دیدار از آزاده سرفراز اقای علی اصغر آزادفر به مناسبت 26 مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۱ ساعت ۱۲:۵۶