امروز: ۱۴۰۳/۴/۲۲اطلاعیه مهم
اخباره ویژه اداره پشتیبانی
در خصوص تسهیل مراحل صدور معرفی نامه بیمارستانی بیمه البرز
۱۳۹۶/۸/۱۵

شرایط عمومی مزایده آبگرم معدنی شاهان گرماب
۱۳۹۶/۷/۲۶

تفاهم نامه همكاري في مابين جمعيت هلال احمر خراسان رضوي و مجموعه فروشگاه هاي خانه موبايل
۱۳۹۶/۷/۱۳

قرارداد همكاري في مابين فروشگاه لوازم خانگي سامسونگ مركزي و جمعيت هلال احمر خراسان رضوي
۱۳۹۶/۷/۱۳

نامه ها و اطلاعات مربوط به بیمه البرز سال 1397
۱۳۹۶/۶/۴

(آگهی مزایده عمومی )
جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در نظر دارد مجموعه آبگرم شاهان گرماب خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره برای مدت ده سال واگذار نماید .
۱۳۹۶/۵/۲

تمديد قراردادهاي امور بيمه اي اموال ودرمان تکميلي از تاريخ 16/3/96 لغايت 16/4/96
۱۳۹۶/۳/۱۶

در خصوص ثبت نام بیمه تکمیلی سال 96 -95
۱۳۹۶/۲/۱۳

اطلاع رسانی ارسال تصویری خوانا از دفترچه درمانی که دارای تاریخ تأمین اعتبار است
۱۳۹۶/۲/۳

اطلاعیه شرکت بیمه دانا شعبه مشهد مبنی بر انتقال واحد خسارت درمانی
مزید امتنان خواهد بود به همکاران محترم به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد از این پس در صورت نیاز مبرم به ارائه مدارک درمانی ویا دریافت هر گونه معرفی نامه می بایست به آدرس فوق مراجعه نمایند .
۱۳۹۶/۲/۲

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای هلال احمر خراسان رضوی
جمعیت هلال احمر در نظر دارد پروژه عمرانی مشروح ذیل را از طریق مناقصه عمومی و برابر شرایط مندرج در برگه به شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید .
۱۳۹۵/۱۱/۲

سامانه های کاربردی
فرم تقاضای خسارت درمان