لیست مطالب
آغاز آموزش همگانی در خانه‌ هلال روستای شیخوانلو درگز
روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از آغاز آموزش همگانی از کودکان تا بزرگسالان در خانه‌هلال روستای شیخوانلو خبر داد .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۲ ساعت ۹:۵۳

پنجشنبه های توان افزایی درگز
روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از اجرای طرح پنجشنبه های امدادی با شعار حضور پرتوان در حوادث با توان افزایی پنج شنبه ها خبر داد .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۹ ساعت ۱۲:۳

شرکت اعضا جوانان در وبینار آموزشی مهارتهای پیش از ازدواج
روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از شرکت اعضا جوانان در وبینارآموزشی مهارتهای پیش از ازدواج با حضور استاد جمالی خبر داد .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۷ ساعت ۱۲:۱۳

همزمان با هفته ازدواج برگزار شد
روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از شرکت اعضا جوانان در وبینارآموزشی ازدواج آسان و مهارتهای زندگی با حضور استاد فیض آبادی خبر داد .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۵ ساعت ۱۰:۴۸

پنجشنبه های توان افزایی درگز
روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از اجرای طرح پنجشنبه های امدادی با شعار حضور پرتوان در حوادث با توان افزایی پنج شنبه ها خبر داد .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۲ ساعت ۱۲:۱۷

برگزاری جلسه شورای اجرایی هلال احمر درگز در تیرماه
روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از برگزاری جلسه شورای اجرایی هلال احمردر تیرماه سال جاری خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰

پنجشنبه های توان افزایی
روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از اجرای طرح پنجشنبه های امدادی با شعار حضور پرتوان در حوادث با توان افزایی پنج شنبه ها خبر داد .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۲

اجرای ویژه برنامه های هفته گرامیداشت عفاف و حجاب
روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از اجرای ویژه برنامه های هفته گرامیداشت عفاف و حجاب با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۲۱ ساعت ۱۳:۳

شرکت اعضا جوانان در وبینار آموزشی عفاف و حجاب
روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از شرکت اعضا جوانان در وبینار اموزشی عفاف و حجاب با حضور استاد نصیری خبر داد .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۲۱ ساعت ۱۱:۵۹

برگزاری کلاس آموزشی امداد و کمکهای اولیه 22 ساعته با رعایت پروتکل های بهداشتی
روابط عمومی جمعیت هلال احمر درگز از برگزاری یک دوره آموزشی امداد و کمکهای اولیه 22 ساعته ویژه خواهران با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۱۹ ساعت ۱۳:۰