امروز: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰تاريخ: ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ ارديبهشت ساعت ۸:۱۵ کد مطلب: 26711
منشور:
 منشور اخلاقی جمعیت

منشور اخلاقی

                                                      جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران براساس اهداف ووظایف انسانی وبشر دوستانه خویش ،خدمت بی منت ، مهر ورزی ، تکریم مردم ،دفاع از ارزش های والای انسانی، تسکین آلام بشری وحمایت از زندگی وسلامت انسانها رادرراستای تعالیم انسان ساز دین مبین اسلام سرلوحه کار خویش قرارداده اند وبا ایمان به اراده خالق هستی خودرا پایبند به اصول منشور اخلاقی می دانند.

1-باور به فرهنگ دینی وملی وپیروی از آن در گفتارورفتار خود باتاکیدبررعایت تقوا،عدالت،عزت واعتدال

2-خدمت رسانی به انسانها به ویژه درحال اضطرار با حفظ کرامت انسانی وبراساس اصول هفتگانه نهضت بین المللی صلیب سرخ وهلال احمردرچارچوب موازین اسلامی به عنوان توفیق الهی

3-رعایت احترام،ادب ومتانت نسبت به ارباب رجوع، همکاران وبویژه پیشکسوتان وپایبندی به فرهنگ نقد پذیری،پاسخگویی،مسئولیت پذیری واعتماد متقابل

4-رعایت نظم،انضباط وپیراستگی محیط کار وآراستگی پوش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی وملی

5-رعایت واجرای کامل قوانین،مقررات وضوابط اداری وپرهیز از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی وتبعیض در تعاملات وارتباطات کاری وحفظ اطلاعات واسرار سازمانی

6-استفاده بهینه از منابع وامکانات جمعیت وجلوگیری از اسراف وتبذیر با رعایت صرفه جویی خردمندانه وحذف تشریفات زائد

7-پایبندی به فرهنگ کاروتلاش والتزام به اجرای صحیح وبه موقع تعهدات واحساس مسئولیت وتعلق نسبت به جمعیت وایجاد توازن بین منافع فردی وسازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی

8-تلاش درجهت استفاده هرچه بهتراز اطلاعات، دانش وعلم روز وارتقاءتوان علمی وتخصصی در حیطه امور محوله

9- ارزش نهادن به زمان ووقت شناسی درانجام فعالیتها وتعهدات وپاس داشتن حقوق ووقت دیگران

عموم همکاران با استعانت از درگاه ایزد منان وبا درک صحیح از مسئولیت خطیر وارزشمندخویش،درراستای افزایش رضایتمندی وپاسداری از کرامت انسانی بیش از پیش کوشا وساعی خواهند بود.

 

ارسال به دوستان  نسخه چاپی


نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی